STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH
NA RAKA
Władze

Dane

Historia

Statut

Akcje

Dobroczyńcy

GŁÓWNA


Wyróżnienie dla naszych wolontariuszy

26 listopada 2011 r. odbyła się XII edycja Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. W kategorii "Barwy Wolontariatu" zostało zgłoszonych dwoje wolontariuszy naszego Stowarzyszenia: Ewa Maria Śniegota i Monika Michalska. Pierwsza z nich to już absolwentka, a druga jeszcze uczennica Liceum Ogólnokształcącego im.H.Sucharskiego w Sierpcu.

Ewa od wielu lat jest wolontariuszem "Szansy na Życie" pracując z osobami niepełnsprawnymi. Dała się poznać jako młody wrażliwy człowiek niosący innym pomoc, wniosek Ewy na konkurs złożyło Starostwo Powiatowe w Sierpcu.

Monika Michalska już jako uczennica I klasy gimnazjum w Rościszewie, zaczęła pomagać systematycznie jako wolontariusz w naszym Stowarzyszeniu. Bierze udział w spotkaniach, opiekuje się młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi. Jest wrażliwa i lubiąca pomagać drugiemu człowiekowi. Wniosek Moniki złożył dyrektor Leceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.

W kategorii "Barwy Wolontariatu" pierwsze miejsce zajęła Ewa Śniegota, a wyróżniona została Monika Michalska. Wyręczenia nagród dokonał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Z naszymi wolontariuszkami był na uroczystości Pan Wicestarosta Marek Gąsiorowski, który nie krył zadowolenia i dumy z naszych dziewczyn. Dla nas jako Stowarzyszenia jest to bardzo duże wyróżnienie, że praca na rzecz innego człowieka jest dostrzegana przez innych. Mówiąc krótko nasza młodziez jest wspaniała. Podczas uroczystości szczególną atrakcją okazał się widowiskowy koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze". Finał konkursu odbył się w Centrum Zespołu "Mazowsze" w Otrębasach.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okiem wolontariusza...

Od 2008 roku jestem wolontariuszką w Stowarzyszeniu "Szansa na życie". Już na początku muszę stwierdzić, że to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Spotkania na hali, wycieczki, zawody sportowe, spotkanie Wigilijne i Wielkanocne, a także wiele innych wspólnych chwil to piękne, pełne wzruszeń i radości momenty. Nie da się opisać wszystkich.

Każda chwila jest ważna, każda wyjątkowa. Muszę podkreślić, że wolontariat to nie praca społeczna, a pasja, sposób na życie, główny wypełniacz wolnego czasu.

A przede wszystkim chęć pomagania - bo to jest przecież najważniejsze. Nie było by tak gdyby nie wszystkie osoby, które miałam możliwość poznać na swojej wolontariackiej ścieżce. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz ich rodziny to osoby ciepłe, otwarte i pełne miłości, które traktują nas - wolontariuszy, jak członków swoich rodzin, co daje jeszcze większą motywację do działania. Praca w wolontariacie często potrafi obrócić nasze życie o 180 stopni

i nadać mu nowy cel. Tak było w moim przypadku z wyborem szkoły. To właśnie "Szansa na życie" sprecyzowała moje plany i za to jestem ogromnie wdzięczna. Przekonałam się również, że wolontariat potrafi uzależnić. Wystarczy raz spróbować, a niewiadomo kiedy mija kilka lat naszej działalności.

Daje nam możliwość rozwoju osobistego we wszystkich jego sferach, niesamowicie uwrażliwia, daje ogromną radość i satysfakcję. Pozwala również osiągać sukcesy na różnych szczeblach.

To dzięki Panu Wojtkowi wzięłam udział w konkursie "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

pod patronatem Marszałka Wojewódźtwa Mazowieckiego. Pisałam pracę na temat mojej wolontariackiej działalności. Udało się wygrać. Podczas Gali rozdania nagród po raz kolejny doświadczyłam jak pozytywnie, ciepło i z sympatią odbierani są wolontariusze. Wydawałoby się, że wśród urzędników oraz polityków nie jesteśmy zauważani, lecz ku mojemu zaskoczeniu to właśnie z ich strony padło mnóstwo słów pełnych uznania, podziwu i motywacji do dalszych działań, co mam nadzieję pożytkować w kolejnych miesiącach. Wiele osób przed wstąpieniem do fundacji, stowarzyszenia czy innej orgaznizacji pomyśli co daje wolontariat.

Jak już wyżej wspomniałam to przede wszystkim radość z niesienia pomocy,zawieranie przyjaźni, rozwój osobisty, pozytywna energia i wiele wiele innych aspektów przemawiających za zostaniem wolontariuszem. Czy warto? Warto to zbyt małe słowo, by opisać co wnosi w nasze życie.

Matka Teresa powiedziała: "Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością."

Ja również zobaczyłam... Ty też nie zmarnuj swojej szansy.

EWA