STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH
NA RAKA
Władze

Dane

Historia

Statut

Akcje

Dobroczyńcy

GŁÓWNA

Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Chorych na Raka "Szansa na życie" powstało 4 maja 2004 roku. Z upływem lat dodano do nazwy człon "Niepełnosprawnych". Założycielem i pierwszym prezesem Stowarzyszenia była Marzena Boros. Sama chora na Raka wpadła na pomysł powołania naszej organizacji. Inicjatywę wsparło kilkoro znanych w Sierpcu osób między innymi Zbigniew Leszczyński – zastępca burmistrza miasta oraz zarząd osiedla nr 3.

Pierwszą inicjatywą jeszcze nieformalnego stowarzyszenia była zbiórka pieniędzy na rzecz chorej na raka Marty. Imprezę zbiórkową zorganizował zarząd osiedla nr 3 wraz z lokalnym oddziałem Polskiego Związku Niewidomych.

Celem Stowarzyszenia stało się pomaganie osobom niepełnosprawnym i chorym poprzez imprezy charytatywne, zbiórki, festyny i akcje. Chcemy aby Ci ludzie dotknięci tą straszną chorobą nie pozostawały same. To przesłanie z 2004 roku do dziś dnia jest naszym celem.

Lista założycieli Stowarzyszenia:

Z.Leszczyński, W.Rychter, S.Łojek, B.Tober, S.Jarzyńska, A.Konowada, A.Jarzyński, B.Krajewska, M.Boros, Z.Skierska, W.Kęsicki, A.Leszczyńska, E.Wysocka, J.Czermińska.