STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH
NA RAKA
Władze

Dane

Historia

Statut

Akcje

Dobroczyńcy


Apel, prośba o podarowanie

1% podatku

na rehabilitację Bartosza

z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem


Bartosz urodził się 21 grudnia 2016 roku w Bytomiu w 37 tygodniu ciąży,  z rozszczepem kręgosłupa i otwartą przepukliną oponowo-rdzeniową, czego następstwem jest wodogłowie i zespół Arnolda Chiariego. Już w pierwszych godzinach życia przeszedł operację ratującą życie – zamknięcie przepukliny. Po trzech tygodniach wszczepiono mu zastawkę oponowo – przedsionkową.

Mimo trudnych pierwszych dni życia, Bartosz dobrze rokuje i ma szansę na samodzielne życie w przyszłości. Bartosz, aby samodzielnie funkcjonować w przyszłości musi być intensywnie rehabilitowany – w ośrodku rehabilitacji, w domu.

Na wskutek porażonego (neurogennego) pęcherza moczowego nadal też musi być cewnikowany (codziennie co 3 godziny). W związku z tym Bartosz musi być pod stałą opieką wielu poradni specjalistycznej m. in: urologicznej, kardiologicznej, ortopedycznej, neurologicznej, chirurgicznej, rehabilitacyjnej, neurochirurgicznej, okulistycznej i laryngologicznej itp..

Z naszej strony robimy wszystko, co możemy zrobić dla zdrowia naszego syna, ale z braku pieniędzy nie możemy mu zapewnić ciągłej fachowej rehabilitacji przez fizykoterapeutę dziecięcego.

Dzięki Państwa wsparciu finansowemu będziemy mogli kontynuować Jego intensywną rehabilitację, kupić niezbędny sprzęt, cewniki, inne konieczne środki i leki.

Za okazałą pomoc, wyrozumiałość i życzliwość jesteśmy i zawsze będziemy niezmiernie ogromnie bardzo wdzięczni dla Państwa, z góry i z całego serca serdecznie dziękujemy, za każdy odruch wrażliwości i życzliwości.