STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH
NA RAKA
Władze

Dane

Historia

Statut

Akcje

Dobroczyńcy

Zajęcia „Zimą twórczo i wesoło w OPP ”

W pierwszym tygodniu ferii Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu zorganizowało zajęcia „Zimą twórczo i wesoło w OPP ”. Z oferty skorzystały dzieci i młodzież z Powiatu Sierpeckiego, członkowie stowarzyszenia „Szansa na życie” oraz podopieczni MOPS w Sierpcu.

Celem podjęcia takiej inicjatywy było zorganizowanie ciekawej formy zajęć łączącej w sobie treści: edukacyjne, pedagogiczne oraz rekreację, wypoczynek i zabawę. Nauczyciele postawili sobie za cel zapewnienie aktywnego i twórczego spędzenia wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań, pasji poznawania i odkrywania, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz zapoznanie z kulturą regionu sierpeckiego.

W czasie wolnym od nauki odbyły się:
- zajęcia integracyjne

- warsztaty twórcze

- warsztaty artystyczne

- warsztaty muzyczne

- warsztaty taneczne

- gimnastyka twórcza

- wyjazd do teatru do Płocka

- zabawy rekreacyjne na basenie

- turniej warcabowy

- konkursy, gry i zabawy.

Na zakończenie zajęć odbył się bal karnawałowy. Piękne kreacje i maski karnawałowe były w większości samodzielnymi projektami uczestników. Każdy uczestnik opuścił placówkę z dyplomem i pamiątką.

W trakcie zajęć przestrzegaliśmy zasad bezpiecznego zachowania, zasad zdrowej rywalizacji i współdziałania w grupie. Uczestnicy i ich rodzice byli bardzo zadowoleni z takiej formy zimowego wypoczynku, który pozwolił na aktywne i twórcze spędzenie wolnego czasu po trudach nauki oraz dał możliwość oderwania się od telewizji i komputera.

Dyrekcja i nauczyciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu dziękują panu Wojciechowi Rychterowi za współpracę i okazaną pomoc przy organizacji zajęć oraz wolontariuszom ze stowarzyszenia „Szansa na Życie” : Pawłowi Żmijewskiemu, Patrycji Rypińskiej i Anecie Michalskiej za wspaniałą postawę i aktywne uczestnictwo w zajęciach.


POWRÓT