STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH
NA RAKA
Władze

Dane

Historia

Statut

Akcje

Dobroczyńcy

„Radość przeżywa się tylko wtedy,

gdy sprawia się ją innym”

III Sierpecki Dzień Wolontariatu 

28 października 2014 o godz. 10:00 w Centrum Kultury i Sztuki odbyła się uroczystość podsumowująca działalność oraz osiągnięcia sierpeckich wolontariuszy.

Organizatorami „Dnia Wolontariatu” byli: Burmistrz Miasta Sierpc Pan Marek Kośmider, Zespół Szkół nr 1, Centrum Kultury i Sztuki, Sierpeckie Stowarzyszenie "Szansa na życie", a patronatem objął Starosta Powiatu Sierpeckiego Pan Jan Laskowski.

Na spotkanie przybyli w towarzystwie swoich dyrektorów oraz nauczycieli - opiekunów młodzi wolontariusze z sierpeckich szkół średnich, gimnazjalnych oraz podstawowych, powiatowe i miejskie władze samorządowe: Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Pan Radosław Lewandowski, Starosta Powiatu Sierpeckiego Pan Jan Laskowski, Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego Pan Marek Gąsiorowski, Radni Powiatu Sierpeckiego i Miasta Sierpc: a także wielu innych znamienitych gości, między innymi: Kierownik PCPR Pani Agnieszka Gorczyca Prezes Stowarzyszenia „Szansa na Życie” Pani Bożena Tober z Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku Pan Krzysztof Sieradzki i przyjaciele Prezes Banku Żywności w Płocku Pan Marek Kuczyński oraz Wiceprezes Aldona Cybulska.

Przybyłych gości oraz uczestników uroczystości powitał Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Pan Piotr Tyndorf, a oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał  Pan Jan Laskowski Starosta Powiatu Sierpeckiego. 

Gospodarze imprezy – Pani Chmielewicz Anna – Kierownik Internatu przy  Zespole Szkół nr 1, Nadzwyczajny Wolontariusz 2013 oraz Pani Edyta Paciuszkiewicz – nauczyciel    z Szkoły Podstawowej nr3, wolontariusz,  przedstawiły zebranym sprawozdanie z działalności wolontariatu na rok kalendarzowy 2013/2014 oraz osiągnięcia na tym polu sierpeckich uczniów.  Podniosłym momentem uroczystości było podpisanie porozumienia o współpracy wolontariackiej uczniów ze  Szkoły Podstawowej nr3, a Stowarzyszeniem „Szansa na Życie”. Tym samym grupa wolontariuszy poszerzyła się o nowy mały wolontariat sześciolatków, który mimo tak młodego wieku chcą pomagać innym. Pierwszym Ich działaniem była zbiórka pieniędzy na rzecz „Adopcji Serca” nad przebiegiem której czuwa Pani Aldona Tłusty.

Analogicznie do lat ubiegłych wolontariusze wyróżniający się pracą na rzecz innych zostali nagrodzeni tytułem: „ Super Wolontariusz” oraz „ Nadzwyczajny Wolontariusz”

 Najwyższe wyróżnienie – tytuł „Nadzwyczajny Wolontariusz” otrzymał uczeń Sierpeckiego Mechanika, od lat związany z Stowarzyszeniem „ Szansa na życie” – Paweł Żmijewski. Oprócz dyplomu, pamiątkowej statuetki ufundowanej przez Starostę Pana Jana Laskowskiego otrzymał także nowego wolontariusza – „MISIA”.

Tytuł „Super Wolontariusz” otrzymali:

Paweł Ozóg – Zespół Szkół  nr1 im gen Jose de San Martin w Sierpcu

Kamil Hercer - absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

Zuzanna Krukowska - Gimnazjum w Borkowie Kościelnym

Sandra Rama  - I Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu 

Patryk Nagiewicz - Gimnazjum im Jana Pawła II w Susku

Jakub Rypiński - Gimnazjum Miejskie im Mikołaja Kopernika w Sierpcu

Wiktor Rutkowski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu

Jakub Kasperowski – Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu

Uroczystość ubarwił  występ muzyczny Moniki, która zaśpiewała piosenkę SOS Eleni oraz małego wolontariatu z sierpeckiej trójki.

Rok 2014 to rok Papieski – rok wielkiego Polaka Jana Pawła II. W związku z tym podczas uroczystości, na której spotkali się ludzie wielkiego serca upamiętniono osobę Ojca Świętego. Zgromadzeni obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez wychowanka Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu.  

Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek.

W II części spotkania z okazji „ Dnia Wolontariatu” młodzież oraz zaproszeni goście wysłuchali koncertu muzycznego w wykonaniu zespołu „PARTYZANT” z Ciechocinka.

            Pomysłodawcą imprezy jest Pan Wojciech Rychter Honorowy Prezes Stowarzyszenia „Szansa na życie” oraz I wolontariusz działający na terenie Powiatu Sierpeckiego, działania związane z jej organizacją koordynowała  Pani Anna Chmielewicz. Pomagały Pani Edyta Lewandowska i Pani Dorota Krawczyńska.


 Wolontariusze z Zespołu  Szkół nr1 w Sierpcu

oraz z Stowarzyszenia „ Szansa na życie”

 


POWRÓT