STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH
NA RAKA
Władze

Dane

Historia

Statut

Akcje

Dobroczyńcy

Manifestacja Godności Osób z Niepełnosprawnościami

 

Osoby niepełnosprawne ze Stowarzyszenia „Szansa na Życie” wraz z pełnomocnikiem powiatowym do spraw osób niepełnosprawnych Wojciechem Rychterem , opiekunowie oraz wolontariusze stowarzyszenia z Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu, Gimnazjum z Mochowa , Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu i ZS nr 1 w Sierpcu wzięli udział w Manifestacji Godności Osób z Niepełnosprawnościami, która przeszła 5 maja 2014r sprzed Sejmu przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Organizatorami manifestacji było Stowarzyszenie Aktywne Zycie i ponad 30 organizacji i fundacji z całego kraju. Zostały wręczone postulaty zebrane od wszystkich popierających ją organizacji w czasie trwania przygotowań do Manifestacji. Sierpeckie stowarzyszenie zwróciło uwagę na brak refundacji sprzętu medycznego dla osób przewlekle chorych przebywających w warunkach domowych ( koncentrator tlenu, pulsoksymetr, ssaki, pompa infuzyjna, inhalator).

Powiat sierpecki reprezentowała silna , liczna grupa, która chce funkcjonować w państwie, które swoją wielkość pokazuje poprzez sposób w jaki traktuje najsłabszych obywateli. 

Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie oczekują zmian systemowych, w którym osoby z niepełnosprawnościami otrzymują wsparcie i pomoc w realnym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Stowarzyszenie „Szansa na życie” zawsze zwraca uwagę , że osoby niepełnosprawne tylko dzięki manifestacji mogą się pokazać – udowodnić, że nie „istnieją” tylko w domach ale udowodnić po raz kolejny jak dużą częścią społeczeństwa są osoby niepełnosprawne oraz, że nie można marginalizować ich potrzeb.

                                                                                                                                                     W.R

 


POWRÓT