STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH
NA RAKA
Władze

Dane

Historia

Statut

Akcje

Dobroczyńcy

Noworoczny Koncert Charytatywny „Najmłodsi z pomocą- dla Anetki”


Nigdy nie jesteśmy tak biedni,

aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu.”

Mikołaj Gogol

Noworoczny Koncert Charytatywny „Najmłodsi z pomocą – dla Anetki” został zorganizowany po raz drugi, by pomóc sześcioletniej Anetce, która jest uczennicą sierpeckiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego. Pomysłodawcą i głównym organizatorem koncertu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu. Jej inicjatywa została wsparta przez Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martina w Sierpcu oraz Sierpeckie Stowarzyszenie „Szansa na życie”.

Do udziału zaproszone zostały wszystkie sierpeckie placówki kształcące najmłodsze dzieci. Wystąpiły grupy ze wszystkich przedszkoli, ze Szkół Podstawowych nr 2 i 3 oraz z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego. Uczestnicy koncertu zaprezentowali swoje zdolności i umiejętności wokalne, taneczne, recytatorskie oraz językowe. Dopisała także publiczność, która składała się z uczniów występujących szkół, wspierana przez dzieci i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Goleszynie i Gimnazjum w Susku. Na widowni zasiedli także pan burmistrz Marek Kośmider, wicestarosta Powiatu Sierpeckiego pan Marek Gąsiorowski, radni, dyrektorzy sierpeckich placówek oświatowych oraz lokalne media.

Odwiedził nas również Święty Mikołaj oraz urocza Myszka Miki. Dzięki licznym sponsorom udało się obdarować maskotkami około 300 dzieci znajdujących się na sali. Sponsorzy wybierali poszczególne grupy dzieci i kupowali dla nich losy. Sponsorami byli: Burmistrz Miasta Sierpc Marek Kośmider, Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego Marek Gąsiorowski, radni Rady Miasta Sierpc Wojciech Jaworski i Wiesław Rypiński, członek Zarządu Rady Powiatu Sierpeckiego Sławomir Olejniczak, członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego, pełnomocnik osób niepełnosprawnych, honorowy prezes Sierpeckiego Stowarzyszenia „ Szansa na życie” Wojciech Rychter oraz pani Patrycja Rutkowska - rodzic ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wsparcie i okazane dobre serce. Zebrana kwota już wpłynęła na konto Stowarzyszenia „Szansa na życie” i zostanie przekazana rodzinie Anetki.

                                                                                                                                   ORGANIZATORZY


POWRÓT