STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH
NA RAKA
Władze

Dane

Historia

Statut

Akcje

Dobroczyńcy

XIII Krajowy Festyn ,, NADZIEJA”

6 czerwca 2014 roku po raz kolejny uczestniczyliśmy w festynie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Płocku. Nasza grupa z powiatu Sierpeckiego została przywitana gorąco przez Prezesa Krajowego Stowarzyszenia ,, Pomoc Dzieciom” Stanisława Lewandowskiego. W pikniku brało udział kilkaset uczestników. Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, władze Miasta i Powiatu Płockiego, oraz przedstawiciele samorządu Powiatu Sierpeckiego, V-ce Starosta Marek Gąsiorowski i pełnomocnik Powiatu ds. osób niepełnosprawnych Wojciech Rychter. Naszą grupę reprezentowały dzieci i młodzież z powiatu Sierpeckiego, oraz wolontariusze. Dzięki takim spotkaniom wielokrotnie spotykają się te same osoby, zawierają znajomości na odległość, co dało się zauważyć po serdecznych powitaniach. Organizator i sponsorzy zadbali o atrakcje m.in. płazy egzotyczne, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, nie zabrakło słodyczy i smacznej kiełbaski z grilla, którą zapewnili ludzie wielkiego serca. Sprawdziła się bardzo duża grupa wolontariuszy, którą dało się zauważyć

wszędzie , przy podawaniu posiłków, jak i uczestniczenia wspólnie z osobami niepełnosprawnymi w grach, konkursach, oraz występach na scenie. Dawanie pewności siebie osobom, które tego potrzebują, to bardzo dobry przykład pracy społecznej na rzecz innych, a dobro powróci do nas wielokroć.

W.R.

 


POWRÓT