STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH
NA RAKA
Władze

Dane

Historia

Statut

Akcje

Dobroczyńcy

ROK 2007

III Bal Charytatywny dla Marka

Nowy Prezes Naszego Stowarzyszenia

IV Sierpecki Dzień Osób Niepełnosprawnych

Turnus rehabilitacyjny w Ciechocinku 2007

Festiwal dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ciechocinku

Bieg Solny Ciechocinek

Spotkanie integracyjne u Państwa Winnickich

Wolontariat parafii św.Benedykta i Szansy na Życie

Wycieczka do Sejmu

Integracja – koncert w sali kongresowej

Choinka 2007

POWRÓT