STOWARZYSZENIE OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH
NA RAKA
Władze

Dane

Historia

Statut

Akcje

Dobroczyńcy

ROK 2004

Początki

I Sierpecki Dzień Osób Niepełnosprawnych

Z archiwum prasowegoPOWRÓT